Så känner du igen förkylningssymptomen

Känner du dig tröttare än vanligt och är allmänt håglös? Då kan det hända att en förkylning är på väg att bryta ut. En allmän sjukdomskänsla i kroppen är ofta det första symptomet som visar sig vid en förkylning, men det brukar snart följas av fler tecken på infektion. Rinnsnuva, nästäppa, hosta, ont i halsen och lätt feber är klassiska förkylningssymptom.

Ibland händer det att en förkylning förväxlas med influensa, eftersom båda är virusinfektioner som inflammerar luftvägarna och ger liknande symptom, men det finns en del skillnader. En är att förkylningssymptom är lindrigare och brukar komma smygande, medan influensan i regel slår till snabbt med värk i kroppen och hög feber. Influensa håller också i sig längre än en vanlig förkylning.

Inkubationstiden för förkylning är kort och symptomen brukar börja visa sig bara en till två dagar efter att du har kommit i kontakt med viruset. I första hand visar sig symptomen i näsan, men det är också vanligt att hals, svalg och bihålor påverkas. Symptomen varierar från person till person men är i regel som mest intensiva i den första fasen av förkylningen, för att sedan gradvis avta. En lindrig förkylning kan gå över på bara några dagar, men ibland kan symptomen sitta i så länge som två eller till och med tre veckor.

Vanliga symptom vid förkylning:

 • Nysningar
 • Rinnsnuva
 • Nästäppa
 • Hosta/slemhosta
 • Halsont
 • Heshet
 • Huvudvärk
 • Värk i kroppen
 • Tryck över bihålorna
 • Lindrig feber (vanligare hos barn)
 • Bristande aptit

Rinnsnuva och nästäppa

När du får en förkylning angrips slemhinnorna i de övre luftvägarna, som svarar med att öka slemproduktionen. Det brukar leda till rinnsnuva, vilket är kroppens sätt att göra sig av med viruset. Parallellt med rinnsnuvan blir insidan av näsan inflammerad och svullnar upp. Det kan göra det svårare att andas, särskilt på natten när kroppens liggande läge gör att blod ansamlas i näsan. I början av infektionen brukar snuvan vara nästan genomskinlig och tunn som vatten, för att sedan tjockna till och få en gulaktig eller grönaktig ton. Det är helt normalt och behöver inte betyda att du har drabbats av några komplikationer eller en bakteriell infektion. Men om snuvan inte går över inom tio dagar och du dessutom känner tryck eller smärta i kinder, panna, överkäke eller runt ögonen kan det hända att förkylningen har övergått till en bihåleinflammation.

Hosta, heshet och halsont

Hosta är kroppens sätt att göra sig av med slem och partiklar i i luftvägarna för att skydda lungorna. Vid en förkylning är det är vanligt att slemhinnorna i luftvägarna blir irriterade, vilket i sin tur kan leda till rethosta. Efter några dagar kan det börja bildas mer slem i luftvägarna och då kan besvären övergå till en rosslig slemhosta. Då kan det hända att du hostar upp gult eller grönaktigt slem. Även stämbanden kan bli irriterade och inflammerade vid en förkylning, vilket kan leda till heshet.

Feber och värk i kroppen

Feber är ett tecken på att ditt immunförsvar gör sitt jobb och bekämpar virus eller bakterier som cirkulerar i kroppen. Det är alltså varken farligt eller onormalt att få feber! Feber vid förkylning är vanligare hos barn än hos vuxna men det finns undantag. Stigande feber märker du genom att du känner dig lite frusen och öm i kroppen. När febern sjunker igen kan det istället leda till svettningar. Kroppstemperaturer över 38 Celsius brukar räknas som feber hos vuxna.