Vad är virus?

När du blir förkyld eller ligger sjuk i influensa, betyder det att din kropp har blivit angripen av virus. Virus är mycket små parasiter som finns överallt i vår omgivning och specialiserar sig på att invadera celler hos levande organismer, där de sedan förökar sig.

Det finns över 600 virus som kan orsaka infektioner hos människor och bland dem är det ungefär 200 som infekterar näsa och svalg. Den vanligaste orsaken till förkylning är rhinoviruset, som finns i minst 150 varianter. Andra vanliga förkylningsvirus är coronavirus, parainfluensavirus, influensavirus och RSV. Mer än hälften av alla barn under ett år och en majoritet av alla tvååringar har haft minst en RSV-infektion. Influensavirus brukar delas in i typ A, B och C, vilka i sin tur delas in i flera undergrupper. Typ A och B är de som orsakar epidemier hos människor, så kallad säsongsinfluensa.

När vi blir sjuka av virus svarar vårt immunförsvar genom att bilda antikroppar som binder sig till och förstör ”inkräktarna”. Men eftersom det finns så många olika typer av virus och de är duktiga på att förändra sig, är det svårt för kroppen att känna igen nästa gång du blir infekterad. Immunförsvaret kan därför inte ge något långvarigt skydd mot vare sig förkylning eller influensa.

Hur sprids virus?

Förkylningsvirus kan spridas både genom direktkontakt, till exempel genom att du skakar hand med en smittad person, och indirekt kontakt efter att du tar i någonting som berörts av en sjuk person som haft virus på händerna. Virus kan överleva upp till ett halvt dygn på hårda ytor som bord, dörrhandtag och mobiltelefoner, medan de inte klarar sig riktigt lika länge på hud och mjuka ytor som kläder. Du kan också bli utsatt för virus när en infekterad person nyser eller hostar på mycket nära håll och luften fylls av pyttesmå virusfyllda vätskedroppar, något som kallas för droppsmitta.

Till skillnad från bakterier kan inte virus föröka sig själva, utan är helt beroende av att haka på en värd med levande celler för att överleva. Virus sprids i regel snabbt och är särskilt smittsamma de första dagarna efter smittotillfället, delvis på grund av att den som bär på viruset inte alltid vet om det utan sprider det ovetandes. Förkylningar sprids också lättare under vinterhalvåret, när vi tillbringar mer tid inomhus.

Skillnaden mellan förkylning och influensa

Förkylning och influensa orsakas av helt olika virusgrupper men båda kan ge liknande symptom i början av insjuknandet – trötthet, snuva, hosta och halsont. Förkylningar är i regel ganska lindriga infektioner som inte kräver sjukskrivning, medan influensan ger allvarligare symptom som uppstår plötsligt och sitter i längre än vid en vanlig förkylning. Plötslig muskelvärk, aptitlöshet, extrem matthet och feber på 39-40 grader är typiska influensasymtom. Febern kan vara i tre till fem dagar och det är inte ovanligt att bli sängliggande i en till två veckor vid influensa. En förkylning kan också ge feber, men då handlar det i de allra flesta fall om relativt låga temperaturer och framförallt hos barn.

Förkylningsvirus kan spridas både genom direktkontakt, till exempel genom att du skakar hand med en smittad person, och indirekt kontakt efter att du tar i någonting som berörts av en sjuk person som haft virus på händerna. Virus kan överleva upp till ett halvt dygn på hårda ytor som bord, dörrhandtag och mobiltelefoner, medan de inte klarar sig riktigt lika länge på hud och mjuka ytor som kläder. Du kan också bli utsatt för virus när en infekterad person nyser eller hostar på mycket nära håll och luften fylls av pyttesmå virusfyllda vätskedroppar, något som kallas för droppsmitta.

Till skillnad från bakterier kan inte virus föröka sig själva, utan är helt beroende av att haka på en värd med levande celler för att överleva. Virus sprids i regel snabbt och är särskilt smittsamma de första dagarna efter smittotillfället, delvis på grund av att den som bär på viruset inte alltid vet om det utan sprider det ovetandes. Förkylningar sprids också lättare under vinterhalvåret, när vi tillbringar mer tid inomhus.